Friday, March 26, 2010

Shuru Allah ke naam - Urdu Islamic Sms

Shuru Allah ke naam se jo bara mahar ban aur bohat raham krne wala hai.
Subha Bakhair and Have a nice day.

Popular Islamic SMS