Allah Rozi data hai - Quran verse sms

Allah Swt Quran Mai Farmata hai aap farmaiye kon rozi det hai tumhe asmano se aur zameen se aur farmaiye Allah. Aur hum aur tum mai se aik hidayat par hai aur dosra gumrahi par.
Previous
Next Post »