Tuesday, July 13, 2010

Buland Ikhlaq - Hadith Islamic sms

Rasool Allah Saw ne farmaya Khuda ke nazdek woh azeem hai jis ka ikhlaq buland ho.

Popular Islamic SMS