Dunya Tumhare Lie - Good saying Islamic sms

Rasool Allah Saw ne farmaya beshaak dunya tumhare lie pada ki gai hai aur tum akhirat ke lie pada kie gae ho.
Previous
Next Post »