Mashvra Krna - Hadith Islamic Sms

Rasool Allah Saw ne farmaya jis se kisi muamle mai mashvra kiya jae woh is mai ameen hai aur us ke sapurd amanat ki jati hai.
Previous
Next Post »